Skaug oppvekstsenter

På Skaug oppvekstsenter har vi både barnehage og skole. I barnehagen har vi 36 barn fordelt på to avdelinger, Skaugtua og Steigtind. På skolen er vi 92 elever fra 1 -7 klasse. Skolen har vært i virke siden 1927 og er byens eldste skole som fremdeles har elever.

Vi holder til i naturskjønne omgivelser og har fjellet, marka og fjæra som nærmeste nabo. Vi bruker nærområdet aktivt - og vi synes selv at vi har en skolegård som er super til all slags aktivitet.

Vi er ei fådelt 1-7 skole, noe som betyr at enkelte klasser må gå sammen. Noen av klassene er sammen med andre klasser noen timer i uka, men vi har også klasser som stort sett går i lag hele tiden. Vi er ei skysskole og litt over halvparten av elevene tar buss for å komme seg til og fra skolen hver dag. Omlag 20 elever benytter seg av skolens SFO tilbud.

  • Gøran raade-aDNERSEN

    Helsefremmende grunnskole er tema i Folkehelseuka 2017

    Skolen er en viktig arena for å bygge gode levevaner i tidlig alder. Elever med gode levevaner har gjerne god helse. God helse er igjen viktig for barns utvikling og evne til mestring og læring. Helsefremmende skole er derfor tema på årets Folkehelseuke i Bodø.

Beredskapsteam mot mobbing
 

Nullmobbing

 

Visma flyt skole